Spanish English Galician

Comité Organizador de la feria Enerxétika 2022 

INSTITUCIONES:

 • Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais - Vicepresidencia segunda Consellería Economía, Empresa e Innovación
 • Inega - Instituto Enerxético de Galicia
 • Consellería de Cultura, Educación e Universidade
 • Igape - Instituto Galego de Promoción Económica
 • Gain - Axencia Galega de Innovación
 • Dirección Territorial de Comercio - Secretaría de Estado de Comercio

EMPRESAS:

 • Abanca
 • Biomasa Forestal
 • Ecoforest
 • Ence Energía y Celulosa
 • Endesa Generación
 • Engasa Eólica
 • Naturgy
 • Greenalia
 • Iberdrola
 • Red Eléctrica
 • Reganosa - Regasificadora del Noroeste
 • Repsol Butano
 • Repsol - Refinería a Coruña
 • Setga
 • Emisión Cero - Okofen
 • Eidf
 • Norvento Enerxía
 • Moonoff

CLÚSTERS Y CENTROS TECNOLÓGICOS:

 • Acluxega - Asociación Clúster da Xeotermia Galega
 • Agaen - Clúster Galego do Autoconsumo
 • Cluergal - Clúster das Enerxías Renovables de Galicia
 • Cmd - Clúster da Madeira e Deseño de Galicia
 • Energylab - Centro Tecnolóxico de Eficiencia e Sustentabilidade Enerxética
 • Clúster de la Biomasa de Galicia
 • Viratec - Clúster Galego de Solucións Ambientais e Economía Circular
 • Ceg - Confederación de Empresarios de Galicia
 • Confemadera Galicia - Confederación Galega de Empresarios da Madeira
 • Fegafón - Federación Galega de Asociacións Provinciais Empresariais de Fontanería, Calefacción, Gas, Climatización, Mantemento e Afíns
 • Fegape - Federación Galega de Parques Empresariais
 • Fegasinel - Federación Galega de Asociacións de Instaladores Eléctricos e Telecomunicacións

ASOCIACIONES:

 • Acegal - Asociación de Empresas del Cerramiento de Galicia
 • Afg - Asociación Forestal de Galicia
 • Apyde - Asociación de Produtores e Distribuidores de Enerxía de Galicia
 • Aga - Asociación Eólica de Galicia

COLEGIOS PROFESIONALES:

 • Colexio Oficial de Aparelladores, Arquitectos Técnicos e Enxeñeiros de Edificación
 • Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia
 • Colexio Oficial de Enxeñeiros Industriais de Galicia
 • Confederación de Empresarios de Galicia
 • Consello Galego de Enxeñeiros Técnicos Industriais